Home

Via deze site willen we de aandacht vestigen op nierproblemen, in het bijzonder bij kinderen.
Naast de algemene gevolgen dat een nierziekte bij een persoon teweeg brengt is het bij kinderen toch nog complexer.
Ze staan aan het begin van hun leven en hebben al een zeer zware last te dragen. De ziekte hangt als het zwaard van Damocles boven hun hoofdje. Wat voor anderen zo vanzelfsprekend lijkt (eten, douchen, naar school, slapen, drank, reizen,...) is voor een nierpatiëntje vaak een hele lijdensweg.

Via deze weg willen we vooral mensen informeren, acties op touw zetten en zielsverwanten bij elkaar brengen.
Tevens willen we mensen die hetzelfde meemaken een hart onder de riem steken. We weten uit eigen ervaring hoe zwaar het is voor de ouders, het kind en hun naaste omgeving.

Wat is A-HUS precies ??  Bekijk het filmpje via onderstaande link:
https://www.nvn.nl/nierziekten-en-behandeling/nierziekten/atypisch-hemolytisch-uremisch-syndroom-%28ahus%29

Meer info vindt u beslist op de andere pagina's.

Wandelzoektocht 2016

Rek. nr.:    BE58 3631 1819 8479
Bic/swift :  BBRUBEBB